Posts by Admin Hucule

Porubské derby

Porubské derby

Tohtoročné Porubské derby usporiadal Slovenský Hucul Klub Horná Poruba až koncom júla. V predposledný víkend mesiaca sa zišlo okolo 20 koní a ich jazdcov. Oproti vlaňajšku pribudli v mieste podujatia nové úväzné boxy chránené pred dažďom pre asi päťdesiat koní. Predajné stánky a občerstvenie sú už dávno na takýchto stretnutiach samozrejmosťou a nechýbali ani tu.

1.medzinárodný HIF- šampionát huculsk...

1.medzinárodný HIF- šampionát huculských koní

V dňoch 13. a 14. augusta 2005 sa v našej krajine po prvýkrát konalo medzinárodné zápolenie huculských koní, ktoré vo svojich krásnych priestoroch usporiadal Národný žrebčín Topoľčianky. Národný žrebčín je garantom chovu tohto vzácneho plemena na Slovensku a riaditeľ NŽ Ing. Michal Horný je pre súčasné funkčné obdobie predsedom Hucul International Federation – medzinárodnej organizácie pre chov huculských […]

Horná Poruba (Porubské derby)

Horná Poruba (Porubské derby)

Cez víkend v dňoch 16. a 17. Júla uskutočnili sa v Hornej Porube už tradičné preteky pod názvom Porubské derby, ktoré usporiadal Slovenský Hucul Klub Horná Poruba v spolupráci so SZCHaPHK. Už ôsmy ročník obľúbených regionálnych pretekov koní a pony všetkých plemien sa niesol v znamení množstva westernových aj klasických jazdeckých disciplín. Obohatením súťažného programu bola premiéra Huculskej stezky, tentokrát