Články od Ján Bariak

[lang_sk] Záhorská 2009[/lang_sk]

[lang_sk] Záhorská 2009[/lang_sk]

[lang_en][/lang_en][lang_sk]Tak ako Janko Bariak avizoval v pozvánke, uskutočnilo sa na chate Záhorská stretnutie chovateľov a priateľov huculských koní spojené s horse-trekkingom. V pozvánke stálo „V krásnej a básnikmi ospievanej prírode Poľany,..“ a znelo to dosť prehnane starosvetsky. Ono to aj vyzeralo starosvetsky, ale tým sa vlastne splnilo moje očakávanie. Poľanu som predtým nenavštívil. Už príchod […]