Cestné poplatky

Priatelia, všetci Vy, ktorí ste boli až dosiaľ na tých pár mesiacov postihnutí povinnosťou platiť za ťahanie Vašich koní na prívese mýto vedzte že došlo ku zmenám:

Bez vacsieho medialneho ohlasu vstupila do platnosti povinnost platit za prives specialnu dialnicnu znamku (zrejme od 15. maja 2010).

Zmena v kategoriach vozidiel podliehajucich povinnosti uhrady myta:

dňa 15. apríla 2010 nadobudne účinnosť zákon č. 144/2010Z.z., ktorý upravuje kategórie motorových vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady mýta, a to nasledovne:

„Za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, určenými na prepravu tovaru, a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G, sa platí mýto.“

Vozidlá kategórie M1, N1, M1G, N1G aj v prípade, ak budú používať prívesný vozík a ich najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy podľa osvedčenia o evidencii vozidla je väčšia ako 3,5 tony, nebudú odo dňa 15. apríla 2010 podliehať povinnosti úhrady mýta.

Na základe vyššie uvedených skutkových a právnych okolností Vám týmto ďalej oznamujeme, že dňa 14. apríla 2010 v popoludňajších hodinách bude spustený proces deaktivácie palubných jednotiek priradených k vozidlám, na ktoré sa odo dňa 15. apríla 2010 nebude vzťahovať povinnosť úhrady mýta. Dôvodom tejto aktivity je minimalizovanie prípadných spoplatnení pri jazde predmetným vozidlom po vymedzených úsekoch ciest v termíne od účinnosti vyššie uvedeného zákona.

P.K. (Zdroj: Web a E-mail od Skytoll)

Žiadne komentáre

Pridaj komentár