Boris Baláž

Sklené 356, 038 47
mobil: 0904 179 942
email: sirobko {at} gmail(.)com


6616 Hroby VIII-6 (Petra)

pôvod:

214 Hroby VIII (195 Hroby VII a 356 Oušor-7)

a

566 Goral XIII-9 (185 Goral XIII s.v. (G XII-21) a 399 Silva / Oušor 28 )

Miesto chovu: Sklené

Petra

Petra

6602 Hroby VIII-5 (Petruša)

pôvod:

214 Hroby VIII (195 Hroby VII a 356 Oušor-7)

a

514 Goral XIV-14 (190 Goral XIV a 256 Gurgul V-24)

Miesto chovu: Sklené

Petruša

Petruša

Gurgul VII-28 (Tina)

pôvod:

197 Gurgul VII (82 Gurgul VII (Artur) a 349-27 Mina )

a

379 Oušor 27 (162 Oušor 02-7 (Turek) 4191a 285 Goral XII-5)

Miesto chovu: Sklené

Tina

Tina