Peter Varečka

Miesto chovu:

Bobrovec, okr. Liptovský Mikuláš

Kone:

GORAL XIV-52 (Babeta)

Nar.24.8.1996 , hnedka

Miery 153-146,5-173-19

Otec: Goral XIV

Matka 306 Goral XII-7

HROBY X-11 (Herkules)

Nar. 10.7.2000, hnedák

Miery 145-140-160-18,5

Otec: Hroby X-Urpín

Matka: Goral XIV-52

Stretnutie členov zväzu v Zuberci 6.9.2008

Petrove hucule na VII. ročníku zimných jazdeckých hier Klubu priateľov koní, Bobrovec-Vápenica, 11. február 2006.

Petrove hucule na VII. ročníku zimných jazdeckých hier Klubu priateľov koní, Bobrovec-Vápenica, 11. február 2006.

Stretnutie milovníkov histórie: