Poukázanie 2% z daní z príjmov (rok 2013)

Milý priatelia,

Tohto roku sa naše združenie po druhý krát uchádza o 2% (1,5% – právnické osoby) z daní. Preto by sme Vás radi poprosili o trocha Vášho času k vyplneniu potrebných dokumentov na poukázanie 2% z daní z príjmu. Touto malou činnosťou podporíte naše plánované aktivity pre rok 2013 v zmysle nášho štatútu.

Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše. Ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad z Vami zaplatenej dane v priebehu roka 2012  a „neprepadne“ v prospech štátneho rozpočtu.

Bližšie podrobnosti a potrebne údaje, dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii dokumenty – 2% z daní z príjmov.

Dôležité údaje pre poukázanie 2% z daní:
Okrem potrebných údajov uvedených v tejto sekcii sú ďalšie údaje a pokyny k poukázaní 2% z daní uvedené na internetovej stránke www.rozhodni.sk, kde v zozname zaregistrovaných prijímateľov prvý krát uvedené aj naše OZ v riadku č. 11075.

Informácie o určenej právnickej osobe
Názov: Zväz chovateľov huculských koní

Forma: Občianske združenie
Rok registrácie: 2002
Dátum registrácie: 04. 03. 2002
Dátum poslednej zmeny stanov: 16.06. 2011
IČO: 37 830 724
Ulica: Beňušovce 9
Obec: Liptovský Trnovec
PSČ: 031 01

Postup krokov:

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2% chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba, popisy k jednotlivým formám nájdete v samotných podkapitolách.

Na čo budú použité prostriedky získane z vášho príspevku

Okruh aktivít ktoré môžu byť podporené z 2% z daní v rámci nášho štatútu:

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých

Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt

Ochrana a tvorba životného prostredia

Plánované aktivity pre rok 2013 v zmysle nášho štatútu podporené z 2%:

Vydanie publikácie o chove huculov na Slovensku (čiastočne rozpracované už v roku 2012)

–         Organizácia kultúrno – športového podujatia

text