POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2013:

  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
  2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v na konci tohto listu.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Poznámky:

Číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.


– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– ZCHHK nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Informácie potrebne k vyplneniu časti VIII. daňového priznania:

Obchodné meno alebo názov

Zväz chovateľov huculských koní

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo

Liptovský Trnovec, 031 01, Beňušovce č. 9,

Právna forma Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

postup-krokov-pre-fyzicke-osoby2013

občianske združenie

3

7

8

3

0

7

2

4