POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2013:

Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

  1. POZOR:
    a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
    b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
  2. V daňovom priznaní pre právnické osobyČasť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na konci tohto informačného listu.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Informácie potrebne k vyplneniu časti IV. daňového priznania:

Obchodné meno alebo názov

Zväz chovateľov huculských koní

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo

Liptovský Trnovec, 031 01, Beňušovce č. 9,

Právna forma Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

postup-krokov-pre-pravnicke-osoby2013

občianske združenie

3

7

8

3

0

7

2

4