“ i seno môže zabíjať“- zaujímavé informácie pre chovateľov hucula o sene

U Hucula ako nenáročného plemena ktoré dokáže vyžiť z mála sa pri energeticky bohatej strave, môže práve ona stať spúšťačom rôzných chorob. V článku sa síce nepojednáva práve o huculovi..ale ako sme s kolegom Jindrom rozoberali túto problematiku,v súčastnosti práve hucul, a rôzne poníky pôvodom z drsných poveternostných oblasti sú náchylné napr. na pretučnenosť, schvátenie kopýt…., čo býva spôsobené práve spôsobom kŕmenia. Kone majú dostatok krmiva, jadro, na živiny bohaté pasienky, sená, granule, vitamíny… a naproti k tomu v prevažnej väčšine neadekvátny výdaj energie. Ich organizmus nie je na to uspôsobený a reaguje prepuknutím choroby…Práve u hucula platí: „menej je viac“.
Budem rada keď mi napíšete svoje postrehy k danej téme na mailovu adresu uvedenu v kontaktoch, ktoré tu môžem uverejniť, do budúcna by som rada doplnila článok o odkazy na ďalšie články, knihy s danou tématikou

http://www.equichannel.cz/ked-seno-moze-zabijat